wątroba

  • Złość jest emocją typu yang – podnosi energię w górę, jest intensywna, ekstrawertyczna. Wytwarza gorąco. Na dłuższą metę to gorąco odparowuje wodę z organizmu, co może być powodem niedoboru yin i przegrzania. Wtedy krew i substancje wewnętrzne zostają osłabione. Złość jest emocją wątroby.