leczenie ziołami

  • Ziołami leczono od początku świata. Początek wiedzy o działaniu przyrody sięga początków życia człowieka, znachorstwo powstawało w puszczach i na uroczyskach wśród kobiet, na które mówiło się czarownice. Dawniej było ściśle związane z gusłami i pogańskimi wierzeniami. Oddawano cześć przeróżnym aspektom przyrody –