cykl Zinkera

  • Tym razem chcę się z Wami podzielić tym, jak wpływają na nasze funkcjonowanie zakłócenia cyklu Zinkera. Otóż: Faza pierwsza – Doznanie. W tym miejscu może wystąpić trudność ze zidentyfikowaniem potrzeb i doznań płynących z ciała. Nieodczytane potrzeby i emocje z tym związane ulegają
  • Wszystko jest cyklem. Od bzyczenia przelatującej muchy, przez pisanie artykułu, budowanie związku partnerskiego, wychowanie dzieci aż do całego życia – od narodzin po śmierć (notabene – mówi się, że lęk przed kończeniem cyklów jest związany z podprogowym lękiem przed śmiercią i odchodzeniem). Nie
  • Wszystko jest cyklem – zaczyna się, rozwija, asymiluje i kończy. W Gestalcie znamy pojęcie cyklu Zinkera (od nazwiska twórcy tej teorii). Pisałam już o gestaltowskim zjawisku Tła i Figury. Każdy cykl energetyczny porównuje się do wyłaniania się Figury z Tła, które mamy wokół