GESTALT

Gestalt (z niemieckiego – postać, figura) to poszukiwanie wewnętrznego głosu i wewnętrznej prawdy. Odkrywanie i przyjmowanie siebie. Tłem do odkrywania wewnętrznych przestrzeni jest bycie w autentycznym kontakcie – ze sobą i z innymi ludźmi.
W koncepcji terapii Gestalt zawiera się rozszerzanie dostępu do indywidualnego potencjału po integrację wewnętrzną i szeroko pojęty rozwój osobisty. Podstawą pracy jest bycie w tu i teraz i skupienie się na własnych odczuciach i emocjach. Gestalt jest terapią prawej półkuli, uczy czuć i nazywać uczucia. Pomaga odkrywać własne potrzeby. A przede wszystkim buduje umiejętność dobrego, pełnego szacunku, komunikowania się.
Żeby rozpocząć zmianę, trzeba dostrzec to, z czym jesteśmy w chwili obecnej. Zasada bycia w tu i teraz jest podstawą gestaltowskiej pracy terapeutycznej. Wszystko, co czujemy obecnie ma swoje źródło w przeszłości i wpływa na naszą przyszłość. Ważnym elementem rozwoju świadomości jest kontaktowanie się z odczuciami z ciała i z emocjami – rozpoznawanie ich i nazywanie. I w końcu – przyjmowanie ich, bez imperatywu zmiany. Po przyjęcie tego, co jest, tworzymy przestrzeń na wybór tego, co nam służy.
Gestalt to metoda terapeutyczna wykorzystująca ekspresję twórczą – często spotykaną formą pracy jest odgrywanie scenek, metafora, rysunek, ruch i taniec.

Spotkania indywidualne

Counselling to forma pomocy terapeutycznej wspierająca dotarcie do wewnętrznego potencjału, poprawy jakości życia i samorealizacji. Counselling Gestalt opiera się na pomocy w poszerzaniu samoświadomości, dotarciu do przyczyn problemów i wsparciu w polepszeniu i jakości życia. Bazą relacji terapeutycznej jest budowanie partnerskiego kontaktu między pomagającym a klientem, bez dawania gotowych rozwiązań, bez oceniania ani przekonywania. Pomoc terapeutyczna w konwencji Gestalt opiera się na szacunku dla indywidualnego doświadczania klienta. Ważnym aspektem terapii jest docieranie do emocji, eksperymentowanie i poszukiwanie nowych form przejawiania się w świecie. Na sesjach indywidualnych szczególny nacisk kładę na wspieranie autentycznej obecności w odczuwaniu emocji i odczytywaniu doznań płynących z ciała.